OVB radí: Máte doma čtyřnohého přítele? Pak se raději pojistěte

Richard Koukal žil i s manželkou a rodinou spokojený život. Děti byly již školního věku a vymohly si, že do nově postaveného rodinného domku jim rodiče koupí psa. Hlava rodiny záměrně kvůli dětem zvolila domácké plemeno hovawart, zde nepříliš známé. Koneckonců, podle anglického jména jde právě o „strážce dvora“. Děti si nového čtyřnohého člena domácnosti užívaly a pravidelné návštěvy cvičiště se staly vítanou příležitostí k rodinným výletům. Richard Koukal byl často na služebních cestách, ze kterých se leckdy vracel v pozdních hodinách. Cesty na cvičiště ve volných chvílích si i s dětmi užíval.

Osudová chvilka

OVB radíIdylické odpoledne po jednom z návratů však narušila nepříjemná událost. Děti samy otevřely páté dveře vozidla, avšak nedostatečně zajistily vodítko k obojku. Pes vyskočil z auta a radostně spěchal ke dveřím domu, ovšem nekontrolovatelně, napříč ulicí. Naneštěstí tudy právě projížděl cyklista, který přes veškerou snahu střetu už nezabránil. Kromě několika škrábanců a naražených žeber při pádu utrpěl i zlomeninu klíční kosti. Majitel psa pak zraněnou osobu ihned odvezl do úrazové nemocnice, kde si cyklista pobyl dva týdny a pak byl propuštěn do domácího ošetření. Poté pravidelně docházel na kontrolní vyšetření, až se celková doba pracovní neschopnosti vyšplhala na sedm týdnů. To, že se bude muset se zraněným cyklistou finančně vyrovnat, bylo Richardu Koukalovi celkem jasné, minimálně předpokládal, že bude nutné uhradit vzniklou škodu na rozbitém kole. Dohodl se proto se zraněným na výši částky a domníval se, že tím je záležitost uzavřena.

Škoda se násobí

Zraněný cyklista ovšem po ukončení pracovní neschopnosti prostřednictvím právního zástupce vznesl požadavek na úhradu ušlého zisku za dobu léčení úrazu – tedy během pracovní neschopnosti -a rovněž tak požadavek na úhradu bolestného. I přes skutečnost, že požadované odškodnění se majiteli psa zdálo neadekvátní, tušil, že mu stejně nic jiného nezbude než požadovanou částku zaplatit. Ještě větší překvapení však na něj teprve čekalo. Po dalších několika měsících obdržel od zdravotní pojišťovny zraněného cyklisty výzvu, aby uhradil náklady na zdravotní péči a léky. Pojišťovna na to měla právo, protože celý případ vznikl v důsledku cizího zavinění.

špatná varianta

  • Richard Koukal neměl uzavřenou pojistnou smlouvu, která by jeho rodinu chránila před škodami způsobnými třetí osobě.
  • Záležitost průběžně ani nesledoval. Nepočítal s tím, že poškozený bude požadovat finanční náhradu kromě dohodnuté náhrady za znehodnocené jízdní kolo.
  • Zdánlivě banální nehoda pak stála rodinu desetitisíce, k čemuž s dobrou pojistkou nemuselo dojít.

správná varianta

  • Richard Koukal měl uzavřít pojištění odpovědnosti v občanském životě, které by zahrnovalo pojištění odpovědnosti vlastních drobných zvířat.
  • Měl mít sjednáno rodinné pojištění právní ochrany, které by mu zajistilo poradenství, popřípadě i součinnost při prvotních úkonech.
  • Pokud neměl pojištění právní ochrany, měl se obrátit na právního zástupce, který by ho ochránil před případnými neoprávněnými nároky poškozeného.

MIROSLAV STEJSKAL – OVB Allfinanz

O společnosti OVB Allfinanz, a.s.

OVB Allfinanz, a.s.: Finančně poradenská společnost OVB Allfinanz na českém trhu působí od roku 1993 a je dceřinou společností německé OVB Holding AG. V současné době má v ČR téměř 900 tisíc klientů a spravuje téměř 2 milióny smluv. Klientům je k dispozici celorepubliková síť kvalifikovaných poradců – pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů. Mateřská společnost OVB Holding z německého Kolína nad Rýnem vznikla v roce 1970 na základě myšlenky poskytovat soukromým klientům obsažné, individuální a komplexní majetkové a finanční poradenství. V současné době působí prostřednictvím dceřiných firem v dalších 13 zemích Evropy. OVB Allfinanz je generálním partnerem projektu OVB Vstřícná banka.

Be Sociable, Share!

Přidání komentáře