Rodiče se zajímají o nebezpečného meningokoka, ten útočí dál

131581897Zhruba jen 14% české populace bylo alespoň jednou očkováno proti invazivnímu meningokokovému onemocnění. Za letošní rok uvádí Státní zdravotní ústav již  19 případů onemocnění meningokokem, z toho tři smrtelné. Více se rodiče zajímají  o možnost prevence až v momentě, kdy se z médií anebo ze svého okolí dozví  o případu úmrtí dítěte.

Na reprezentativním vzorku populace (0 – 69 let) provedla společnost Marketing Insights, s.r.o. marketingový výzkum s pacienty i lékaři ohledně invazivních meningokokových onemocnění. Z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že přibližně 17% dotazovaných pacientů se setkalo s někým, kdo meningokokové onemocnění prodělal. Totéž uvedlo necelých 40% dotazovaných pediatrů.

Stupeň proočkování je přibližně třikrát větší u dětí než u dospělých. Především z toho důvodu, že nejvíce nemocných je právě ve skupině dětí do pěti let věku a adolescentů. Rodiče zvažují očkování nejčastěji před nástupem do mateřských škol.

Očkování proti invazivnímu meningokokovému onemocnění patří mezi nepovinné. Je  na každém jedinci, kde a jak si informace o onemocnění zjistí a zda se rozhodne účinnou ochranu ve formě očkování. Mezi nejčastější motivátory vedoucí k vakcinaci patří strach z onemocnění, doporučení lékaře či přístup ke zdraví.  Pokud jde o výběr vakcíny, lékaři nabídnou pacientům několik variant a poté jednu z nich doporučí s ohledem na konkrétní zdravotní stav a situaci pacienta.

Hrozba nejen pro rodiče, ale i pro lékaře

Počáteční příznaky nemoci jsou jen těžko rozpoznatelné od běžných chřipkových onemocnění. Včasná léčba antibiotiky tak hraje velkou roli v záchraně života. Jde
o infekční onemocnění, při kterém, v případě, že není včas léčeno, může dojít k úmrtí do 24 hodin od prvních příznaků.

Bakterie se šíří kapénkovou infekcí, někteří jedinci ji mají v sobě nevědomky, aniž by onemocněli. Nemoc však může propuknout i u zdravého jedince do invazivní podoby, jako je zánět mozkových blan či otrava krve, pokud není zahájena léčba včas. V důsledku nemoci mohou mít pacienti i trvalé následky jako jsou amputace končetin, mentální postižení, křeče nebo poškození ledvin.

Ochrana je již kompletní

Ochrana proti všem pěti skupinám meningokoků (A, B, C, W-135 a Y) již existuje. Nyní je možno se nechat očkovat i proti meningokoku typu B, proti kterému donedávna očkování neexistovalo. Od dubna letošního roku je na českém trhu dostupná vakcína Bexsero proti meningokokům skupiny B, vhodná pro děti od dvou měsíců věku.

Ze závěrečné zprávy Státního zdravotního ústavu o invazivních meningokokových onemocněních v České republice za rok 2013 je patrné, že v posledních letech stoupá výskyt právě meningokoka skupiny B. Ten tvoří více než 70% všech případů onemocnění.

Informace o příznacích, průběhu a prevenci proti tomuto onemocnění mohou pacienti získat u svých lékařů, v očkovacích centrech či na stránkách pacientského sdružení www.antimeningokok.cz. Andrea Brzobohatá, která před lety prodělala meningokokové onemocnění, založila toto pacientské sdružení s pomocí partnerů. Jejím cílem je podporovat a sdružovat nemocné meningitidou a jejich rodiny.

Be Sociable, Share!

Přidání komentáře