Dvacet let na scéně

Krátce poté, co Česká republika oslavila dvacet let svobody a demokracie, slaví také OVB Allfinanz, a. s., dvacáté výročí svého založení na českém trhu. Byly to dvě dekády tvrdé práce, která ale přinesla a stále přináší výsledky, úspěchy a ocenění.

Zatímco mateřská společnost OVB HOLDING AG vznikla v tehdejší NSR již v roce 1970, Česká republika musela na příchod první finančně poradenské společnosti na trhu čekat. Na počátku prosince 1992 se nicméně Česká republika spolu s Polskem a Maďarskem staly prvními postsocialistickými státy, které měly šanci využívat služeb finančních poradců pod značkou OVB.

V té době ale byla OVB již dobře známa v západní Evropě. Vznik a rozvoj společnosti byl úzce spjat s rozvojem finančních institucí a stále komplikovanějšími produkty a zákony, což zvyšovalo nároky na znalosti klientů. Právě v této době rozpoznali manažeři společnosti OVB Holding AG trend ve využívání odborníků na finance a rozvoj OVB byl zaručen. Od počátku bylo hlavním podnikatelským záměrem obsažné individuální finanční poradenství pro všechny životní situace. Finanční poradci OVB se postupně zapojovali nejen do činnosti poradenské, ale také do společenského života komunity, ve které působili, a již tehdy vznikla tradice vysoce ceněné sociální odpovědnosti společnosti, která výrazně přesahuje hranice nejen jednotlivých zemí, ale také oblasti, ve které běžně působí. V roce 1989, tedy v roce, který byl tak klíčový pro moderní české dějiny, prožilo OVB jeden z velkých momentů své historie, když byla založena Akademie OVB pro vedoucí pracovníky. Právě na ni navazuje současné moderní Analytické centrum, působící v OVB ČR.

Společně s Evropou

Velké změny na mapě Evropy po roce 1989 znamenaly také velké změny v samotné OVB. Expanze se nejprve soustředila na nejbližší okolí – Německo a Rakousko, ale vzápětí došlo také na zcela nové trhy, mezi nimiž bylo i Československo. Téměř na konci roku 1992 a jen pár dní před vznikem samostatné České republiky byla do Obchodního rejstříku v Praze zapsána společnost OVB Allfinanz, s. r. o., se základním jměním jednoho sta tisíc korun. Historie OVB se tak píše o dvacet dnů déle než historie samostatné České republiky.

Od počátku vycházela strategie a filozofie společnosti OVB Allfinanz na českém území ze stejných zásad a hodnot, které již znali klienti v Německu. Nezávislost znamená pro všechny spolupracovníky OVB výběr z velkého množství produktů od nejvýznamnějších finančních institucí v zemi. Finanční služby poskytují finanční poradci společnosti eticky, vždy odpovědně a korektně. Úroveň poradenství je podmíněna kvalitou i charakterem finančních poradců, a proto OVB velmi investuje do zvýšení jejich odbornosti. Společnost je otevřená, naslouchá a respektuje přání svých klientů. Pro vybudování důvěry klade důraz na spolehlivost a vytváření dlouhodobých vztahů. Finanční poradci OVB poskytují komplexní služby a svou roli nejen v tomto oboru, ale také například v podpoře charitativních a vzdělávacích aktivit berou velmi vážně.

První roky působení OVB na českém trhu se nesly ve znamení získávání stabilních a silných produktových partnerů, stejně jako nových spolupracovníků a klientů. Díky lety osvědčenému know-how od své německé mateřské společnosti, na které mohli finanční poradci OVB v České republice navázat, se společnost stala jedničkou v poskytování finančního poradenství v zemi, od které se učily a na kterou navazovaly mnohé další, nově se rodící finančně poradenské společnosti. Přesto si OVB Allfinanz udržela i nadále vedoucí postavení na trhu, kterým se může chlubit dosud.

Investice na obzoru

OVB

Foto: archiv OVB

Rok 1999 byl pro OVB v celé Evropě rekordním a Česká republika se na těchto dobrých výsledcích podílela již jako rovnocenný a v Centrále OVB Holding AG vysoce ceněný partner. Po sedmi letech fungování se OVB mohla pochlubit velkým nárůstem smluv na téměř 70 tisíc, stabilní již byla také základna spolupracovníků a v neposlední řadě také obchodních partnerů. Není proto divu, že německá Centrála se rozhodla k další expanzi, a barvy OVB tak bylo nově možné najít například v Chorvatsku nebo v Itálii. Celkem tak působila již v deseti evropských zemích. V roce 2001 se OVB Allfinanz podařilo získat od Komise pro cenné papíry licenci na zprostředkování investic a od té doby je registrována jako společnost, která může nabízet investiční služby.

Dalším potvrzením rozvoje české pobočky OVB a nárůstu jejího významu se stala v roce 2004 transformace v akciovou společnost, o dva roky později došlo k výraznému navýšení základního jmění společnosti ze 2 milionů na současných 16,5 milionu korun. Rok 2006 znamenal také další zlomovou událost pro celoevropské působení OVB – OVB Holding AG vstoupil na frankfurtskou burzu v Prime Standard. V témže roce získala v České republice společnost OVB licenci u České národní banky jako pojišťovací agent a o něco později také jako investiční zprostředkovatel. Založili jsme také OVB akademii, jejímž cílem je poskytovat vysoce kvalitní vzdělání všem spolupracovníkům OVB.

Vzděláváme a pomáháme

Od začátku se společnost OVB intenzivně věnovala vzdělávání svých spolupracovníků a také širšímu ekonomickému vzdělání obyvatel. V roce 2007 se OVB Allfinanz zapojila do certifikovaného celoevropského vzdělávání OVB, vlastního vzdělávacího systému CFC, který vyvinula švýcarská univerzita a kterým rozšiřuje znalosti a dovednosti všem spolupracovníkům v Evropě.

OVB se v České republice dlouhodobě věnuje také společenské odpovědnosti a je tak partnerem mnoha ocenění či odborných konferencí. Od roku 2008 je společnost partnerem soutěže o nejlepší produkty na českém finančním trhu Zlatá koruna. Toto partnerství symbolizuje spojení finančního poradenství s nejlepšími finančními produkty na trhu a pomáhá veřejnosti orientovat se ve světě financí. V témže roce podpořila společnost jako hlavní partner také projekt Golf pro Leontinku – benefiční golfovou tour, jejíž výtěžek pomohl dětem se zrakovým postižením. Kromě toho ale po celou svou dvacetiletou historii podporuje další neziskové a charitativní akce, a to nejen ty s celorepublikovým dosahem, ale často i ty, které mají silný regionální dopad. Do mnoha z nich se i aktivně zapojujeme.

Rok 2008 byl také rokem výrazného celosvětového ekonomického propadu, o kterém mnozí hovoří jako o největší ekonomické krizi v posledních padesáti letech. I v tomto nelehkém období se ale OVB dařilo rozvíjet své aktivity a zachovat stabilní zázemí pro všechny své spolupracovníky, partnery i klienty. Finanční krizi přitom OVB vzala jako výzvu a poučení a na jeho základě připravila několik speciálních projektů. Nejúspěšnějším se stal vzdělávací program pro žáky základních škol spojený s interaktivní on-line hrou, jejímž hlavním cílem bylo seznámit i ty nejmladší školáky s tím, co to jsou peníze a jak s nimi správně zacházet. O úspěchu projektu svědčí nejen zapojení stovek škol z celé republiky, ale také zájem o projekt ze zahraničí – ať již ze Slovenska, Ukrajiny nebo například z Rakouska.

OVB Allfinanz, a. s., se v roce 2009 stala generálním partnerem Czech CFA Society a její výroční akce Forecasting Dinner 2009. Od té doby se prostřednictvím této akce každoročně podílí na odborné diskusi o současné ekonomické situaci (nejen) České republiky, ale také na formování pohledu na budoucnost ekonomiky celého regionu. V roce 2009 bylo slavnostně otevřeno jubilejní 10. zemské ředitelství OVB v České republice. Analytické centrum posiluje Rok 2010 znamená další významnou podporu popularizaci a dalšímu vzdělávání obyvatel České republiky v oblasti finančních prostředků. OVB se stala generálním partnerem výjimečného klientského ratingu retailových bank na českém trhu – OVB Vstřícné banky. Toto ocenění si za dva roky své existence získalo respekt nejen finančních institucí a odborníků, ale také zájem a podporu široké veřejnosti. Díky tomu je možné realizovat čtvrtletní přehledy, které ulehčují práci nejen finančním poradcům OVB, ale také rozhodování našim klientům. V posledních letech dochází také k posilování vlastního Analytického centra OVB v České republice. OVB Analytické centrum si již získalo nejen velkou popularitu u finančních poradců OVB, ale také silné postavení mezi odborníky. Finančním poradcům a spolupracovníkům OVB poskytuje aktuální informace k vývoji české ekonomiky, produktové analýzy a trendy a mnohé další informace. Aktivním působením tohoto odborného ústavu se OVB výrazně odlišuje od mnoha konkurentů a pro klienty znamená vysokou přidanou hodnotu služeb OVB.

Sbíráme finanční Oscary

V roce 2011 se OVB Allfinanz, a. s., v České republice dočkala významného ocenění, když byla jako první finančně poradenská společnost oceněna prestižním ratingem AAA Stability v rámci hodnocení ČEKIA Stability Award. Jednalo se nejen o další potvrzení stability společnosti OVB Allfinanz, ale také jejího předního postavení na trhu finančního poradenství v České republice. Toto ocenění získala společnost OVB i o rok později, kdy k němu přibyla další cena v oborové kategorii Dynamický růst soutěže Českých 100 nejlepších. Porotci soutěže u OVB ocenili, že i v situaci zpomalení hospodářského růstu země společnost zaznamenala výrazný nárůst počtu klientů, nově uzavřených smluv a vylepšila i další ekonomické ukazatele.

OVB v témže roce oznámila dosažení hranice jedné miliardy provizního obratu, čímž již v polovině roku 2011 překonala celkový provizní obrat za rok předchozí. OVB letos překročila také hranici jednoho milionu klientů, což byl další významný mezník v jejím téměř dvacetiletém působení na českém trhu.

Text: Mgr. Jaroslava Matoušková

Be Sociable, Share!

Přidání komentáře