Balená voda – kdy vsadit na jistotu?

V každém obchodě člověk nalezne řadu plastových i skleněných lahví s vodou. Jaký je mezi nimi rozdíl a co všechno se může skrývat po pojmem balená voda?

Pitná balená voda může být složením stejná jako pitná voda z kohoutku, jen je stočena do lahví. Taková voda se hodí například v případě, že nemáme v po ruce vodu, u které jsme si jisti její nezávadností. Pramenitá balená voda je voda z podzemního zdroje, která může být upravována pouze povolenými způsoby, mezi které patří například: odstranění nestabilních sloučenin železa a síry, či úplné nebo částečné odstranění volného oxidu uhličitého výhradně fyzikálními metodami. Do pramenité vody balené nelze přidávat žádné jiné látky s výjimkou oxidu uhličitého.. Zvláštní kategorií je minerální balená voda. Takzvaná minerálka, je běžné označení pro vodu se zvýšeným s obsahem minerálních látek. Označení se používá například pro přírodní vody s vyšším či alespoň výjimečným obsahem rozpuštěných látek, vody proplyněné, vody s vyšší teplotou či s vyšší radioaktivitou. než je u běžných vod v jejich okolí běžné apod. Výjimečnost minerálních vod je kromě jejich fyzikálních či chemických vlastností dána též jejich fyziologickými účinky na živé organismy. Tato voda se nedoporučuje pít denně a ve větším množství při obsahu minerálů nad 500 mg/l.

Samostatnou kategorii tvoří také kojenecká balená voda, která pochází výhradně z hloubkového podzemního zdroje a vyznačuje se nižší mineralizací, cca mezi 150 – 200 mg/l. Do lahví kojenecká voda je stáčena v takové kvalitě a složení, že ji není třeba vůbec upravovat, převařovat, je dokonalá už na počátku. Tuto vodu je vhodné podávat dětem do jednoho roku věku, aby nebyl jejich organismus zatěžován minerálními látkami, které nedokáže odfiltrovat. Kojenecké vody by měly obsahovat co nejmenší množství iontů sodíku (Na+), draslíku (K+ ) achloridů (Cl) a minimum dusičnanů.

Častým tématem, o kterém se mezi maminkami mluví, je porovnávání kvality převařené kohoutkové vody a kojenecké vody. Zeptali jsme se proto odborníka, RNDr. Vladimíra Řezníčka, který se tématu podzemních vod věnuje celý svůj život, aby nám vysvětlil, zda se dá porovnávat kvalita převařené kohoutkové vody a vody kojenecké.

„Převařením vody z kohoutku stejně tak jako přírodní podzemní vody dojde k narušení jejího přírodního složení. Dochází zejména k vysrážení hydrogenuhličitanu vápenatého ve formě vápenatého sintru, který může být viditelný, stejně jako u rychlovarné konvice. Záleží na množství těchto solí. Čím více je jich v převařované vodě, tím více se jich vysráží. Kojenecká voda by jich měla obsahovat jen minimální množství, bílé stopy po solích by u této vody po převaření tedy neměly být patrné.

„V žádném případě se nemůže převařená voda srovnávat s lahvovanou vodou přírodní čistoty z hlubinného zdroje, jejíž mikrobiální nezávadnost je zabezpečena ošetřením vody UV lampou, bez toho, aby došlo ke změně chuťových vlastností. Převařená voda z kohoutku se nemůže vyrovnat kvalitě kojenecké vody a ani být takto označována.“

Pokud chcete mít jistotu, zvolte dlouhodobě kvalitativně stabilní a pravidelně kontrolovanou „balenou vodu“ ověřených značek, např. Horský pramen.“

Be Sociable, Share!

Přidání komentáře